Projekty Sieci i Instalacji

przyłącza, przebudowy kolizji, stacje i linie Średniego Napięcia

Posiadamy doświadczenie w projektowaniu instalacji elektrycznych na stacjach bazowych telefonii komórkowej, budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, projektowaniu przebudów kolizji elektrycznych sieci niskiego i średniego napięcia.

Nadzory Inwestorskie

Kierowanie Budową

Eksperci z branży Elektrycznej, Elektroenergetycznej, Instalacji Sanitarnych i Konstrukcyjno Budowlanej ocenią projekty budowlane i pokierują Twoją Budową.

Prowadzenie Procedur Administracyjnych

Koncepcje, Wnioski, Uzgodnienia i Pozwolenia

Nasi specjaliści przygotują koncepcje, uzyskają wytyczne projektowe, uzgodnią oraz dopełnią formalności w celu uzyskania decyzji na etapie przedinwestycyjnym.

Montaże Elektryczne

Niskiego i Średniego Napięcia

Przeszkoleni monterzy wykonają instalacje elektryczne, konserwacje i modernizacje elementów sieci niskiego i średniego napięcia.

Inwentaryzacje

Pomiary Elektryczne

Przeszkoleni i uprawnieni specjaliści wykonają pomiary elektryczne i ocenią stan urządzeń oraz eksploatowanych sieci elektrycznych.

Projekty

Projektujemy instalacje niskiego napięcia, sieci Średniego Napięcia (Linie i Stacje Transformatorowo-Rozdzielcze), Przyłącza, Teletechnikę, Automatykę i Sterowanie.

Nadzory i Doradztwo

Oferujemy współpracę specjalistów w branży: Elektrycznej, Elektroenergetycznej, Instalacyjnej Sanitarnej i Konstrukcyjno Budowlanej.

Elektrotechnika

Wykonawstwo sieci średniego napięcia, instalacji niskiego napięcia, pomiary elektryczne, sprawdzenia i uruchomienia urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Roboty Ziemne i Maszyny Budowlane
Usługi i Wynajem